Naše služby

Geometrické plány

* rozdělení pozemku

* změna hranic pozemku

* vyznačení nové budovy

* zaměření rozestavěné budovy

* vyznačení věcného břemene

Více informací
Vytyčení pozemků

Vytyčení hranice pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

Více informací
Polohopis a výškopis

Zaměření účelové mapy dle specifických požadavků objednatele (např. zaměření mapového podkladu pro projekční činnost)

Více informací